Μεθοδεύσεις τῶν κυκλωμάτων

Οἱ μεθοδεύσεις τῶν ὑπογείων κυκλωμάτων τῆς τετραετίας συνεχίζουν τὴν ὑπονόμευσή τους, ἀλλὰ μὲ χαρακτηριστικὴ μηδαμινὴ ἀπήχηση∙ ὁ πρωθυπουργὸς τῶν Μνημονίων κάνει τὰ πάντα γιὰ τὴν ἀποδιάλυση τοῦ κόμματός του, μὲ τὶς συμπλεύσεις του μὲ τὴν μικρὴ καταβολάδα τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων, ἐνῶ ἡ κόρη τῆς ἄλλης πολιτικῆς οἰκογένειας ἐπιδίδεται μετὰ μανίας στὴ διάβρωση τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ ἐμμέσως τοῦ γιού της καὶ τοῦ ἀδελφοῦ της, δεσμεύσεις εἶναι αὐτὲς ἀλλὰ ἀτελέσφορες. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἕνα μέλημα ἔχει πλέον, τὴν συνέχιση τῆς ἐξόδου του ἀπ’ τὴν κρίση, καὶ τίποτε ἄλλο∙ ἔχει ταυτίσει τὴν πορεία ἀπαλλαγῆς του ἀπ’ τὸν ἐφιάλτη μὲ τὶς τόσο κοπιώδεις προσπάθειες τοῦ Ἀντώνη Σαμαρὰ στὴν διετία καὶ δὲν δείχνει νὰ έπηρεάζεται ἀπ’ τὴν προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς. Ἡ στάση του ἀπέναντι στὴν ἀντιπολίτευση χαρακτηριστική∙ ὁ Ναπολεοντίσκος προχθὲς στὸ Μενίδι ἐξασφάλισε κάποιες δεκάδες ἀκροατήριο, κι εἶχαν εἰκόνα οἱ εἰδήσεις.