Ρωσία, πιστώσεις στὴν Ἀσία

Στὴν ἄντληση πιστώσεων ἀπ’ τὶς ἀγορὲς τῆς Ἀσίας προσφεύγει ἡ Ρωσία, μετὰ τὶς κυρώσεις εἰς βάρος της ἀπ’ τὶς δυτικὲς χῶρες∙ Χὸνγκ Κόνγκ, Σιγκαπούρη, ἀλλὰ καὶ Σαγκάη εἶναι οἱ κεφαλαιαγορὲς στὶς ὁποῖες ἐκδίδει τὰ ὁμόλογά της καὶ αὐτὰ γίνονται ἀνάρπαστα, μὲ χαμηλότερα ἐπιτόκια πολλὲς φορές. Ἤδη ἔχουν ἐκδοθεῖ τὰ πρῶτα κρατικά της ὁμόλογα, ἐνῶ ἡ Κίνα προτίθεται διαθέσαι περισσότερα ἀπ’ τὰ τεράστια συναλλαγματικά της διαθέσιμα∙ σταδιακὰ ἄλλωστε ἡ Μόσχα μεταφέρει τὶς οἰκονομικές της σχέσεις στὴν Ἀσία, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς Εὐρωζώνης, δηλαδὴ τῆς Γερμανίας, ἐνῶ ἀνοίγει στὸ Βλαδιβοστὸκ μεγάλο οἰκονομικὸ καὶ πιστωτικὸ κέντρο. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, οἱ μεγάλες ἀγγλοσαξωνικὲς ἑταιρεῖες αἰσθάνονται τὶς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τοὺς περιορισμοὺς στὶς μετακινήσεις Ρώσων ἀξιωματούχων στὴν Δύση∙ ἡ FORD, ἡ MACDONALD, οἱ πετρελαϊκὲς ἑταιρεῖες ἀντιμετωπίζουν πολλὰ προβλήματα στὶς δουλειές τους, ἐνῶ στὸ Κρεμλίνο κυκλοφοροῦν σκέψεις γιὰ ἀποκλεισμό τους ἀπ’ τὴν Σιβηρία.