Οὐκρανία, φόβοι γιὰ Κίεβο

Τὴν ἐπέκταση τῆς ἐξεγέρσεως στὸ Κίεβο φοβᾶται πλέον ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση τῆς Οὐκρανίας, καθὼς ἐξήγγειλε στρατιωτικὰ γυμνάσια μὲσα στὴν πρωτεύουσα, ἀλλὰ ἀμέσως μετὰ ἀνακάλεσε τὴν ἀπόφασή της∙ οἱ συγκρούσεις στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας εἶναι καθημερινές, ἀνάμεσα στὶς ἀκροδεξιὲς ὁμάδες καὶ τοὺς ἄλλους ένόπλους, ἐνῶ ἠ Ἀστυνομία παραμένει ἀνίσχυρη. Ἤδη ὁ μεταβατικὸς πρόεδρος ὀμολόγησε τὴν ἀδυναμία ἐλέγχου τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν, ὅπου ἐξαπλώνεται τὸ κίνημα αὐτονομίας τους, μὲ πρώτην ἐκείνη τοῦ Ντόνετσκ, τὴν πλουσιώτερη περιοχή, μὲ τὸ 40% τῆς βιομηχανίας τῆς χώρας∙ ἡ ἐξάπλωση τῆς ἐξεγέρσεως στὴν πρωτεύουσα θεωρεῖται εὔκολη, διότι τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ της εἶναι ρωσόφωνοι, μὲ στενὲς σχέσεις μὲ τὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες. Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος πρόβλημα θὰ συζητήσει τὸ πρόβλημα μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ στὴν Οὐάσιγκτον∙ ἡ καγκελάριος δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν σκληρὴ ἀμερικανικὴ πολιτικὴ ψυχροπολεμικῆς νοοτροπίας στὸ οὐκρανικό, ἐπιμένει στὴν διπλωματικὴ λύση τοῦ προβλήματος.