Ἐπιβεβαίωση τῆς ἀνακάμψεως

Ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας ἔρχεται κι ἀπ’ τὰ ἐπίσημα στατιστικὰ στοιχεῖα∙ κατὰ τὴν Εὐρωστατιστικὴ ἡ ἀνεργία στὴν Ἑλλάδα μειώθηκε στὸ 26,7% τὸν Μάρτιο –πάντα ἡ ὑψηλότερη στὴν Εὐρώπη-, ἀλλὰ μειωμένη κατὰ 0,7% ἀπ’ τὸν προηγούμενο μῆνα. Ἡ πορεία ἀναμένεται καλύτερη στὴ συνέχεια, διότι ἄρχισαν ἡ τουριστικὴ περίοδος, μὲ τὴν ἔκρηξη στὶς ἀφίξεις, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ δημόσια ἔργα∙ ἀποκορύφωση θεωρεῖται ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἀναπτύξεως τὀ πρῶτο τρίμηνο, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ ἕξι χρόνια καὶ μᾶλλον γύρω στὸ 1,1%. Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἀγορῶν πρὸς τὴν χώρα μας ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν μαζικὴ εἰσροὴ κεφαλαίων, δεκαπέντα δις εὐρὼ τὸ πρῶτο τρίμηνο καὶ ἄλλα δέκα τουλάχιστον τὸν Ἀπρίλιο, ἐπειδὴ ἔγινε ἡ αὔξηση τοῦ κεφαλαίου τῶν τραπεζῶν καὶ ὁ δανεισμὸς τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ μεγάλων ἐπιχειρήσεων∙ ἤδη τὰ ἐπιτόκια κινοῦνται χαμηλὰ, ἀλλὰ προβλέπεται ἀποκλιμάκωση, μὲ τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὸ χρέος.