Μαζικὸ ἔγκλημα στὴν Ὀδησὸ

Ἡ πυρπόληση τῶν κτιρίου τῶν συνδικάτων τῆς Ὀδησοῦ, καὶ ὁ θάνατος δεκάδων ἀνθρώπων, ἀποδεικνύεται ὅτι ἦταν ἐσκεμμένη ἐνέργεια∙ οἱ ἔνοπλοι τοῦ Δεξιοῦ Τομέως εἶχαν κατακλύσει τὴν πόλη καὶ στὶς συγκρούσεις τους μὲ τοὺς Ρωσόφωνους τοὺς ἀπώθησαν πρὸς τὸ κτίριο, ὅπου αὐτοὶ κατέφυγαν γιὰ προστασία. Τότε πέταξαν βόμβες μολότωφ, ἐνῶ εἶχαν κλειστὲς τὶς πόρτες καὶ πυροβολοῦσαν ὅποιον ἔβγαινε∙ ἡ αὐτοκτονία άνθρώπων, μὲ πήδημα στὸ κενό, κατεγράφη στὴν τηλεόραση. Ὁ ἐμφύλιος ἔχει ἀρχίσει πλέον στὴν χώρα, ἀνεξαρτήτως τῆς ἐκκινήσεως τῶν γεγονότων∙ ἡ ἀποκλιμάκωση δὲν εἶναι εὔκολη, μὲ τὴν μεταβατικὴ κυβέρνση σὲ πλήρη διάλυση καὶ τὰ ἀκροδεξιὰ καὶ ναζιστικὰ στοιχεῖα σὲ ἀνεξέλεγκτη δράση. Ἡ κατάσταση χρειάζεται δυναμικὴ διεθνῆ παρέμβαση.