Μέρκελ, ἡγέτης τῆς Εὐρώπης

Ἡ ἀναγνώριση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, ὡς τῆς ἀδιαμφισβητήτου ἡγετικῆς προσωπικότητος τῆς Εὐρώπης, καταγράφεται ἀπ’ τὸν ἔγκυρο τύπο τῆς γηραιᾶς ἠπείρου∙ ἡ καγκελάριος, μὲ τὶς διακριτικὲς καὶ χαμηλῶν τόνων παρεμβάσεις της, ἀλλὰ καὶ τὴν σταθερὰ θέση της, γιὰ αὐτόνομη οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ παρουσία τῆς Εὐρωζώνης, ἔχει κερδίσει τὴν ἐμπιστοσύνη ὅλων τῶν Εὐρωπαίων. Στὴν Ἑλλάδα καὶ στὶς νότιες χῶρες καθυβριζόταν καθημερινὰ ἀπὸ σύσσωμη τὴν ἀντιπολίτευση καὶ τὴν διαπλοκή∙ σήμερα ὅλοι ἀποδέχονται τὴν συμπαράστασή της στὴν χώρα μας γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, κι ἀπόμειναν μόνο κάποια ἀπολιθώματα τῶν ἀτλαντικῶν ἐξαρτήσεων στὸ παλιὸ τροπάριο. Τρία εἶναι τὰ πλεονεκτήματά της: πρῶτον, ὁ διακριτικὸς πολιτικός της λόγος∙ δεύτερον, ἡ οἰκονομικὴ ἰσχὺς τῆς Γερμανίας∙ τρίτον, ἡ ἀποδυνάμωση τῆς Γαλλίας, μὲ τὶς φιλοαμερικανικὲς τάσεις τοῦ προέδρου της, τὴν ὁδήγησαν στὴν παράκαμψη τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος. Στὸ οὐκρανικὸ τήρησε τακτικὴ ἴσων ἀποστάσεων καὶ ἐπιβεβαιώνεται.