Οὐκρανία, ἀπέραντο χάος

Σὲ ἀπέραντο χάος μετατρέπεται ἡ Οὐκρανία, καθὼς οἱ στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις γιὰ ἀνακατάληψη τῶν ἐξεργεθεισῶν πόλεων των ρωσόφωνων ἐπαρχιῶν καταλήγουν σὲ αἱματηρὲς συγκρούσεις, ἐνῶ ἡ τραγωδία τῆς Ὀδησοῦ ἔχει συγκλονίσει τὴν κοινὴ γνώμη∙ οἱ πρῶτες διαφοροποιήσεις μεταξὺ τῶν Δυτικῶν παρουσιάσθηκαν ἤδη, μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ νὰ ζητάει τὴν διερεύνηση τῶν γεγονότων ἀπὸ διεθνῆ Ἐπιτροπή, ἀλλὰ καὶ ὁ μεταβατικὸς πρωθυπουργὸς ἐπιρρίπτει τὶς εὐθύνες στὴν τοπικὴ Ἀστυνομία. Στὶς ἀνατολικὲς πόλεις οἱ μάχες συνεχίζονται, μὲ πληροφορίες γιὰ ἀνακατάληψη τοῦ Κραματόρσκ, ἀλλὰ καὶ ὁδομαχίες σὲ αὐτές, μὲ πολλοὺς νεκροὺς καὶ τραυματίες∙ ἡ γερμανικὴ ἐφημερίδα Μπὶλντ δημοσιεύει ὅτι πολλοὶ Ἀμμερικανοὶ πράκτορες τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν βρίσκονται στὸ Κίεβο καὶ καθοδηγοῦν τὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ στρατοῦ, ἐπιβεβαιώνοντας τὶς καταγγελίες τῆς Μόσχας. Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ Ρωσία ἐπιδίδονται σὲ κατηγορίες ἀλλήλων, γιὰ ὑποκίνηση τῶν γεγονότων, ἐνῶ στὴν συνάντησή της μὲ τὸν Μπάρακ Ὀμπάμα ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ κράτησε σαφεῖς ἀποστάσεις.