Διλήμματα τῶν εὐρωεκλογῶν

Τὰ διλήμματα τῆς πολιτικῆς σταθερότητος καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἀνακάμψεως, μὲ σὐντομη τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση, τίθενται στὶς εὐρωεκλογὲς γιὰ τὴν κοινὴ γνώμη καὶ τὴν ἀγορὰ πρωτίστως∙ ὁ πρωθυπουργὸς θέτει ὡς ἐπιχείρημά του τὶς ἐπιτυχίες τῆς διετίας, μὲ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, τὴν ἔξοδο στὶς ἀγορές, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναθεώρηση μὲ τὴν πρότασή του τοῦ Συντάγματος∙ ἡ ἀντιπολίτευση κινεῖται σύσσωμη στὸ παλιὸ τροπάριό της, γιὰ νέο Μνημόνιο καὶ νέα μέτρα, ἀλλὰ διαψεύδεται ἀπ’ τὰ πράγματα. Ἤδη διατίθενται περίπου 250 ἑκατομμύρια εὐρὼ ὡς κοινωνικὸ μέρισμα, διότι εἶναι δύσκολη ἡ διαδικασία ἐντοπισμοῦ τῶν ἐνδιαφερομένων, ἐπειδὴ ἀπ’ τὶς 800000 αἰτήσεις μόλις οἱ 270000 πληροῦν τὶς προϋποθέσεις∙ στοὺς δικαιούχους θὰ κατατεθοῦν τὰ ποσὰ ἐντὸς τῆς ἑβδομάδος, ὅπως καὶ σὲ 75000 ἐνστόλους. Ἡ κατακόρυφη αὔξηση τοῦ τουριστικοῦ ρεύματος φέρει τὶς πρῶτες πολλαπλασιαστικὲς ἐπιδράσεις καὶ στὴν ὑπόλοιπη οἰκονομία, πέραν ἐκείνης τῶν καθαρὰ τουριστικῶν περιοχῶν.