Κύπρος, στήριξη Γιοῦνγκερ

Τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξη τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνγκερ ἐξασφάλισε ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης γιὰ τὴν ἄμεση καὶ ἐνεργὸ παρέμβαση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ∙ ὁ ὑποψήφιος πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος ζήτησε τὴν ἀποχώρηση τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων κατοχῆς καὶ τὴν ἄμεση ἐπιστροφὴ τῆς Ἀμμοχώστου, ὡς πρῶτο βῆμα καλῆς θελήσεως. Ὁ τέως πρόεδρος τῆς Εὐρωζώνης εἶχε συνάντηση μὲ τὸν πρόεδρο τῆς μεγαλονήσου καὶ τὸν πρόεδρο τοῦ ΔΗΣΥ, ἀλλὰ καὶ μὲ ἐκπροσώπους τῶν παραγωγικῶν τάξεων∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνγκερ ἀναγνώρισε τὶς μεγάλες ἐπιτυχίες τῆς Κύπρου στὴν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως καὶ προέβλεψε τὴν σύντομη ἔξοδό της ἀπ’ τὴν κρίση, ὅταν μέσα σὲ ἕνα χρόνο ἔχει κάνει τόσα πολλά.