Πορτογαλία, τέλος τρόικας

Τέλος τοῦ Μνημονίου καὶ τῆς τρόικας ἀνακοίνωσε ἡ Πορτογαλία, διότι ἐπέτυχε πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ μικρὴ ἀνακαμψη τῆς οἰκονομίας της, 0,5%, τὸ πρῶτο τρίμηνο∙ μέσα σὲ τρία χρόνια ἡ χώρα τῆς ἰβηρικῆς χερσονήου ἐπέτυχε, μὲ ἕνα μόνο Μνημόνιο, τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν δημοσιονομικῶν της ἐλλειμμάτων. Δύο πλεονεκτήματα εἶχε ἡ Λισαβῶνα, ὅπως καὶ ἡ Ἰρλανδία ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα, χωρὶς μνημόνιο καὶ αὐτή, ἂν καὶ τῆς ἐπιβλήθηκε τὸ Μνημόνιο ἕνα χρόνο μετὰ ἀπὸ ἐμᾶς∙ πρῶτον, δὲν ἀπεδέχθη ἀπότομη μείωση μισθῶν καὶ συντάξεων, μέχρι τὶς κατώτερες, καὶ δεύτερον, δὲν αὔξησε κατακόρυφα τὴν φορολογία τῶν ἐπιχειρήσεων, ὅπως ἔκαναν οἱ σοσιαλιστές μας. Κράτησε ζωντανὴ τὴν ἀγορά, χωρὶς μεγάλη ὕφεση.