Ἑλλάς, ἀνταγωνισμὸς ἀραβικῶν κεφαλαίων

Τὸ συμπόσιο γιὰ τὴν προσέλκυση ἀραβικῶν κεφαλαίων στὴν Ἑλλάδα ἀποβαίνει σὲ ἀνταγωνισμὸ μεταξύ τους γιὰ τὰ καλύτερα προγράμματα∙ τὰ πλούσια ταμεῖα, τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας -ὅπως διαβεβαίωσε τὸν πρωθυπουργὸ ὁ πρόεδρός του προχθές-, τοῦ Κατὰρ καὶ τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων συμμετέχουν σὲ μεγάλα προγράμματα, τὸ Ἑλληνικὸ καὶ τὸν Ἀστέρα, ἐνῶ διεκδικοῦν ἄλλα στὴ Δυτικὴ Πελοπόννησο, ἀλλὰ καὶ τὰ κινεζικὰ κεφάλαια εἶναι ἤδη στὸν δρόμο τῆς ἀναζητήσεως. Τὰ σχέδια, γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἀττικῆς ἀκτῆς ἀπ’ τὸν Φλοῖσβο μέχρι τὸ Σούνιο σὲ θέρετρο πολυτελείας, συμπληρώνονται μὲ τὰ ἀντίστοιχα τῆς Δυτικῆς Πελοποννήσου, ἀπ’ τὸ Κόστα Ναυαρίνο μέχρι τὴν Ὀλυμπία∙ ἡ ἀνάδειξη τῶν δυναμικῶν μας κλάδων γίνεται σχεδὸν αὐτομάτως πλέον, μὲ τὶς ἀξιολογήσεις τῶν δυνατοτήτων μας ἀπ’ τοὺς εἰδικοὺς ἐπενδυτές.