Κόμματα, κινήσεις διάφορες

Τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματοςἐπιλέγει ὁ πρωθυπουργός, ὡς ἐγγύηση γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τῆς συμπληρώσεως τῶν μεταρρυθμίσεων∙ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὅμως, βλέποντας τὴν ἀποτυχία του στὶς ἐκλογές, κατηγορεῖ τὶς δημοσκοπήσεις καὶ ἀναζητάει ἐξιλαστήρια θύματα, ἐνῶ τὸ ΠΑΣΟΚ μεθοδεύει τρόπους συγκρατήσεως ψηφοφόρων του. Ἡ δυναμικὴ ὅμως πρὸς τὴν κάλπη ἔχει διαμορφωθεῖ καὶ δύσκολα ἀνακόπτεται, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐπιθυμεῖ τὴν συνέχιση τῆς ἀναπτύξεως καὶ τὴν ἀποφυψὴ πάσῃ θυσία τῆς ἐπιστροφῆς στὸν πρὸ πενταετίας ἐφιάλτη∙ καὶ τότε, μὲ ἀπατηλὲς ὑποσχέσεις, παρασύρθηκε στὴν ψῆφο τοῦ 2009 καὶ 2010 κι ἀκόμη νὰ ἐπανορθώσει τὰ οἰκονομικά του∙ μοναδική του ἐλπίδα εἶναι ἡ ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας, τὴν ὁποία ἐγγυᾶται μόνο ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ τὴν εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων. Ἡ καταστροφολογία ὁδηγεῖ στὸ ἀντίθετο, στὴν ἐπαναδιολίσθηση στὴν κατάθλιψη. Τὸ ἔχουν κατανοήσει οἱ πάντες.