Ὁρόσημο ρυθμίσεως χρέους

Τὸ Φθινόπωρο ἔχει τεθεῖ ὡς ὁρόσημο γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ χρέους μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη θεωρεῖται δεδομένη καὶ οἱ ἀγορὲς ἔχουν ἀποκαταστήσει πλήρως τὴν ἐμπιστοσύνη τους στὴν χώρα μας∙ χθὲς τὰ τρίμηνα ὁμόλογα ἔγιναν δεκτὰ μὲ ἐπιτόκιο 2,7%, ὅσο στὶς καλὲς μέρες μας, καὶ πολλαπλάσια προσφορά, ἐνῶ ἀντίστοιχη ἦταν ἡ ζήτηση γιὰ τὴν αὔξηση κεφαλαίου τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης. Ἡ ἐπιμήκυνση τοῦ χρέους μᾶλλον θὰ κυμανθεῖ ἀπὸ πενῆντα μέχρι ἑβδομῆντα χρόνια, καὶ μὲ αἰσθητὴ μείωση τοῦ ἐπιτοκίου, γύρω στὸ 0.50%∙ τὰ ἑλληνικὰ ὁμόλογα ἐγιναν πλέον πολύφρενος νύμφη ἀπ’ τοὺς μεγάλους ἐπενδυτές, ὅσοι λίγους μῆνες πρὶν τὰ εἶχαν γιὰ τὰ σκουπίδια. Ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἀναπτύξεως τὸ πρῶτο τρίμηνο, γύρω στὸ 1%, ἀναμένεται ὡς ἡ μεγάλη καμπὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα∙ μὲ ἀποδοχὴ ἀπ’ τὶς ἀγορές, μὲ τόσο χαμηλὰ ἐπιτόκια, καὶ μὲ ἀνάπτυξη τὰ μνημόνια πᾶνε περίπατο.