Δυναμκὴ Νέας Δημοκρατίας

Τὴν ἑνότητα τῆς Νέας Δημοκρατίας θὰ προβάλλουν τὴν Παρασκευὴ στὸ Ἵδρυμα Κωνσταντίνος Καραμανλῆς, ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ ὁ Κώστας Καραμανλῆς, ὡς ἀπάντηση στὶς ὑπόγειες φῆμες γιὰ διαφωνίες μεταξύ τους∙ οἱ νῦν καὶ πρώην πρωθυπουργὸς θὰ παραβρεθοῦν στὴν ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τὸν ἱδρυτὴ τῆς παρατάξεως, μὲ τὴν ἐκδήλωση, ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν, ἀνοικτὴ γιὰ τοὺς ὑπουργούς, βουλευτὲς καὶ τὰ στελέχη τοῦ κόμματος. Οἱ δύο ἡγέτες ἔχουν τακτικὴ ἐπικοινωνία καὶ συζητοῦν τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ συμφωνοῦν ἀπολύτως, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ σφυρηλάτηση τῆς ἑνότητος τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ ἡ ἐπιτυχὴς ἐμφάνισή της, γιὰ τὸ καλύτερο δυνατὸ ἀποτέλεσμα στὴν κάλπη. Ἔτσι ἡ Νέα Δημοκρατία παραμένει ἡ πιὸ ἰσχυρὴ παράταξη στὴν χώρα.