Ναπολεοντίσκος, σὲ πόλωση

Τὴν ἀκραία πόλωση ἐπιδιώκει ὁ Ναπολεοντίσκος τὶς δέκα μέρες μέχρι τὴν πρώτη Κυριακὴ τῶν περιφερειακῶν ἐκλογῶν, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὴν προχθεσινὴ ὁμιλία του στὴν Κέρκυρα∙ μίλησε γιὰ ἀποσταθεροποίηση ἀπ’ τὴν βαρβαρότητα τῶν μνημονίων καὶ τὴν ὑποταγὴ τῆς κυβερνήσεως στὴν Μέρκελ καὶ στοὺς δανειστές μας, ἐνῶ ὑποσχέθηκε διαγραφὴ τοῦ χρέους μας. Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι στόχος του εἶναι ἡ συσπείρωση στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἡ κινητοποίηση τῶν στελεχῶν του, διότι τὸν ἀποφεύγουν συστηματικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μιλάει σὲ σαρακοφαγωμένες συγκεντρώσεις∙ τὸ ἐὰν πετύχει εἶναι ἄλλο πρᾶγμα, διότι δὲν φαίνεται νὰ συγκινεῖ τοὺς δικούς του, ἐνῶ κατρακυλάει καὶ στὶς χαλκευμένες δημοσκοπήσεις. Ἡ πόλωση προϋποθέτει μαζικὸ ἐνθουσιασμὸ στὶς συγκεντρώσεις του.