Οὐκρανία, δεύτερη Γενεύη

Πρὸς δεύτερη διάσκεψη Γενεύης ὁδηγεῖται τὸ οὐκρανικό, καθὼς οἱ κυβερνητικὲς στρατιωτικὲς δυνάμεις καθηλώθηκαν στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες τῆς χώρας, ἐνῶ οἱ Ρωσόφωνοι κερδίζουν συνέχεια νέες πόλεις καὶ ἀπομένουν μόνο εἴκοσι μέρες γιὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογές∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ὑπέβαλε τὴν πρόταση στὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, ποὺ ἔγινε ἀμέσως ἀποδεκτὴ καὶ τὴν ὁποία ἐξειδικεύει ὁ ὑπουργός της Ἐξωτερικῶν. Μὲ αὐτήν, ἐφαρμόζονται ὅλες οἱ ἀποφάσεις τῆς πρώτης διασκέψεως, γιὰ εἰρήνευση στὴν χώρα, ἀφοπλισμὸ ὅλων τῶν ἐνόπλων, παράδοση τῶν κτιρίων στὴν κυβέρνηση, διεξαγωγὴ τῶν ἐκλογῶν καὶ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, γιὰ τὴν παραχώρηση ηὐξημένες αὐτονομίας στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες∙ τὸ Κίεβο ἀποδέχθηκε τὴν πρόταση, ὡς εὐκαιρία διεξόδου ἀπ’ τὰ ἀδιέξοδά του, ἀλλὰ κανεὶς δὲν τὸ πιστεύει ὅτι θὰ ἀφοπλίσει τὸν δεξιὸ τομέα, στὸν ὁποῖο στηρίζεται. Ἀλλά, ἂν δὲν γίνει αὐτό, οὔτε οἱ Ρωσόφωνοι ἀφοπλίζονται∙ τὸ πλεονέκτημα τῶν τελευταίων εἶναι ὅτι ἐλέγχουν τὶς πλούσιες ἐπαρχίες.