ΗΠΑ, γραφεῖο Σύρων ἀνταρτῶν

Στὴν ἔμμεση ἀναγνώριση τῶν Σύρων ἀνταρτῶν προχώρησαν οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καθὼς δέχθηκαν τὴν ἐγκατάσταση στὴν Οὐάσιγκτον γραφείου ἐκπροσωπήσεώς των∙ στὴ διεθνῆ κοινότητα οἱ περισσότεροι αἰφνιδιάσθηκαν ἀπ’ τὴν κίνηση καὶ κυρίως οἱ Ἀναδυόμενοι καὶ πολλὲς μουσουλμανικὲς χῶρες. Πολλοὶ διερωτῶνται, τὸ ποιὰ σκοπιμότητα ἐξυπηρετεῖ ἡ κίνηση, ὅταν στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις κερδίζουν συνεχῶς ἔδαφος καὶ πιστεύεται, ὅτι εἶναι θέμα χρόνου ἡ πλήρης ἐπικράτησή τους, ἀφοῦ καὶ οἱ χῶρες τοῦ Κόλπου σταματοῦν ἢ περιορίζουν τὴν βοήθειά τους πρὸς τοὺς ὁμοδόξους τους Σουνίτες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη προβλέπεται ὅτι ἡ ἀναγνώριση προκαλεῖ περαιτέρω ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία, ἀλλὰ καὶ τῆς κρίσεως στὴν Μέση Ἀνατολή∙ ἤδη ὁ διάλογος στὴν Παλαιστίνη ἔχει διακοπεῖ, χωρὶς προοπτικὲς συντόμου ἀποκαταστἀσεώς του.