Ἄρση τῆς ἀσυλίας ἀκροδεξιῶν βουλευτῶν

Ἡ ἄρση τῆς ἀσυλίας ἄλλων τεσσάρων ἀκροδεξιῶν βουλευτῶν -ἐκ τῶν ὁποίων οἱ δύο προφυλακισμένοι, ποὺ μεταφέρθηκαν μὲ ἀστυνομικὴ συνοδεία στὴν Βουλή, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν κοινοβουλευτική μας ἱστορία-, ὅπου πρὶν τὴν εἴσοδό τους στὸ κτίριο τοὺς ἀφαιρέθηκαν οἱ χειροπέδες, λέει πολλά∙ οἱ ὁμιλίες διακυμάνθηκαν ἀπὸ ἀπειλὲς κατὰ ὑπουργῶν, ἀπ’ τοὺς πιστοὺς στὸ κόμμα, μέχρι λυγμοὺς ἀπ’ τοὺς ἀποχωρίσαντες. Ἡ ἀξιολόγηση τῶν ἀδικημάτων τους θὰ γίνει ἀπ’ τὸ δικαστήριο, ἀλλὰ τὰ στοιχεῖα δείχνουν ὅτι ἦταν ἐνεργὸς ἡ ἀνάμιξή τους στὶς προπαρασκευαστικὲς πράξεις τῆς ὀργανώσεως, πέραν κάθε ἐννοίας δημοκρατικῆς λειτουργίας ἑνὸς κόμματος∙ ἡ ἔπαρση καὶ οἴηση τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἦταν ἔκδηλη σὲ κάθε ἐκδήλωσή της, ἀλλὰ καὶ ἡ πεποίθηση ὅτι διέθεταν τὸ ἀκαδίωκτο, ὅ,τι κι ἂν ἔκαναν.