Νέα πνοὴ μὲ νέο Σύνταγμα

Ὁ πρωθυπουργὸς πρόσφερε νέα πνοὴ στοὺς Ἕλληνες, ὡς συνέχεια τῆς ἐπιτυχοῦς διετίας του καὶ ὡς ἐφαλτήριο γιὰ ὁριστικὴ ἀποκοπὴ ἀπ’ τὶς δεσμεύσεις τοῦ ἁμαρτωλοῦ παρελθόντος∙ ἡ παρουσίαση τῶν προτάσεων ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος ἔγινε ἐνθουσιωδῶς δεκτὴ ἀπ’ τοὺς βουλευτὲς καὶ τὰ στελέχη τῆς Νέας Δημοκρατίας, μὲ ἔναρξη τῆς διαδικασίας τὸν Ὀκτώβριο. Σκοπὸς εἶναι, τόνισε, ἡ ἀπόκτηση τῆς νέας συνταγματικῆς καὶ ἀναπτυξιακῆς ταυτότητος ἀναλόγου μὲ τὴν ἐποχή μας καὶ τὶς ἀνάγκες τῆς χώρας∙ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὸν ἐφιάλτη τῆς τετραετίας, ὅταν ὅλοι πρὸ διετίας προεξοφλοῦσαν τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, μᾶς ἐπιτρέπει τὴν ἀντιμετώπιση τῶν θεσμικῶν προβλημάτων μας, ὡς συμπλήρωμα τῶν μεταρρυθμίσεων, μὲ πρώτη τὴν συνταγματικὴ ἀναθεώρηση. Ἔτσι ἡ χώρα θὰ σπάσει τὰ δεσμὰ τῶν συντεχνιακῶν συμφερόντων καὶ τῆς ἀποπνικτικῆς γραφειοκρατίας, ἐνῶ ἀποκτᾶ εὐέλικτο καὶ ἀποτελεσματικὸ κράτος, στὴν ὑπηρεσία τοῦ πολίτου καὶ τῆς οἰκονομίας. Ἔχουν εὐμενῆ ἀπήχηση οἱ προτάσεις.