Πρωθυπουργός, σταθερότης

Στὴν διασφάλιση τῆς σταθερότητος τῆς χώρας, στὴν ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ στὴνπροστασία τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν, δίδει βαρύτητα ὁ πρωθυπουργός, ὅπως διευκρίνισε στὴν τηλεοπτική του συνέντευξη∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐξέφρασε τὴν ἀπόλυτη βεβαιότητά του, ὅτι δὲν θὰ ὑπάρχει ἔκπληξη στὶς ἐκλογὲς καὶ ὅτι ἡ σημερινὴ κυβέρνηση θὰ συνεχίσει τὸ ἔργο της∙ χαρακτήρισε μεγάλο βῆμα τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὴν ἔξοδο στὶς ἀγορές, διότι σημαίνουν ἀναγνώριση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ ὑπογράμμισε ὅτι, μὲ τὸν τουρισμό, τὰ μεγάλα ἔργα καὶ τὶς ἐπενδύσεις, ἀπ’ τὸ ΕΣΠΑ καὶ τοὺς ξένους, ἄρχισε ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἐλαφρὰ ἔστω ὑποχώρηση τῆς ἀνεργίας. Ἄνετος ἐνέπνεε τὴν ἐμπιστοσύνη σὲ ὅλους.