Γαλλογερμανικὴ συνάντηση

Ἡ πρώτη διάσκεψη κορυφῆς τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος γίνεται στὴ Γερμανία μεθαύριο, μὲ ἀντικείμενο τὰ εὐρωπαϊκὰ καὶ διεθνῆ θέματα∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ καὶ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ θὰ συζητήσουν, μετὰ ἀπὸ δίμηνο τῆς τελευταίας συναντήσεώς τους, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας καὶ τὴν κρίση στὴν Οὐκρανία. Οἱ διαφορές τους εἶναι γνωστές, γιὰ τὴν καθυστέρηση στὶς μεταρρυθμίσεις στὴν Γαλλία καὶ τὰ μεγάλα δημοσιονομικὰ ἐλλείμματά της, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν προκλητικὰ φιλοαμερικανικὴ στάση της στὸ οὐκρανικό∙ ὁ Γάλλος πρόεδρος παρουσιάζεται πολιτικὰ ἀδύναμος, μετὰ τὴν συντριβὴ τοῦ κόμματός του στὶς δημοτικὲς ἐκλογές, τὴν δεδομένη ἐπανάληψή της στὶς εὐρωεκλογὲς καὶ τὴν κατακόρυφη πτώση τῆς δημοτικότητός του. Τὸ Βερολίνο ἔχει σταθεῖ στὸ πλευρὸ τῶν Παρισίων, ἀλλὰ ἐνδιαφέρεται πρωτίστως γιὰ τὴν ἀνάπτυξη στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν πολιτικὴ συνοχή της, τὴν ὁποία ἀπειλεῖ περισσότερο ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία μὲ τὶς ἀναπόφευκτες προεκτάσεις της στὶς σχέσεις της μὲ τὴν Ρωσία.