Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς παρουσίασαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ τὴν Μόσχα καὶ τὴν Φραγφούρτη ἀνοδικά∙ τὸ εὐρὼ διολίσθησε στὰ 1,3935 δολλάρια καὶ 1,418640 γιέν, ὅπως ἀνέβηκε καὶ ὁ χρυσός, 1311, ἐνῶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 107,25. Ἡ ἔκδοση ὁμολόγου, 15-25 δις δολλάρια, στὴν Γουὼλ Στρήτ, ἀπ’ τὴν μεγαλύτερη ἑταιρεία ἠλεκτρονικοῦ ἐμπορίου, τὴν κινεζικὴ Alibaba, ἔχει ἐντυπωσιάσει τὶς ἀγορὲς γιὰ τὸ μεγάλο ἐνδιαφέρον τῶν μικροεπενδυτῶν, γιὰ τοποθέτηση κεφαλαίων στὰ ὁμόλογά της∙ οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς θεωροῦν τὴν ἐπιτυχία, ὡς ἀναγνώριση τῆς οἰκονομικῆς διεισδύσεως τῆς Κίνας, σὲ κλάδους ποὺ θεωροῦνταν ὥς τώρα ἀποκλειστικὸ προνόμιο τῶν Δυτικῶν καὶ περισσότερο τῶν Ἀμερικανῶν. Ἡ συμφωνία γιὰ τὴν ἐξαγορὰ τοῦ κλάδου ἐνερειακῶν τουρμπινῶν τῆς Rolls-Royce’ s ἀπ’ τὴν Siemens, γιὰ ἕνα δις εὐρώ, χαρακτηρίζεται ὡς ἀπάντηση τῶν Γερμανῶν στὴν προσπάθεια ἐξαγορᾶς τῆς Alstom ἀπ’ τὴν General Electric∙ οἱ Γερμανοὶ ἀπάντησαν, μὲ στοχευμἐνη κίνηση, στὴν καρδιὰ τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν συμφερόντων.