Οὐκρανία, σὲ ἀποκλιμάκωση

Οἱ ἐλπίδες ἀποκλιμακώσεως τῆς ἐντάσεως διαγράφονται στὴν Οὐκρανία, καθὼς ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν συμφώνησε στὴν διεξαγωγὴ διαλόγου, ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς καὶ στὴν ἀναβολὴ τῶν προκηρυγμένων δημοψηφισμάτων στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες γιὰ τὶς 11 Μαϊου∙ ὁ πρόεδρος τοῦ ΟΑΣΕ ὑπέβαλε προτάσεις στὸν Ρῶσο πρόεδρο, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἀποδοχὴ τῶν ὅρων τους κι ἀπ’ τὴν μεταβατικὴ κυβέρνηση τοῦ Κιέβου, διότι πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς προϋποθέτουν τὴν αὐτοκατάργησή της, ὄπως ὁ ἀφοπλισμὸς τῶν ἐνόπλων ὁμάδων της, ἢ ἡ ἔρευνα τῆς ἑκατόμβης στὴν Ὀδησὸ ἀπὸ ἀνέξαρτητη διεθνῆ ἀρχή. Στὸ ἔδαφος, οἱ οὐκρανικὲς δυνάμεις ἰσχυρίζονται ὅτι ἀνακατέλαβαν τὸ δημαρχεῖο τῆς Μαριούπολης, ἀλλὰ μένουν στὴν πολιορκία τοῦ Σλοβὰνσκ κι ἀποφεύγουν ἐπιχειρήσεις γιὰ τὴν κατάληψή του∙ στὶς ὑπόλοιπες περιοχὲς ἐπκρατεῖ ἐπικίνδυνη ἠρεμία, ἐνῶ διατηροῦνται τὰ ἀστρυνομικὰ μέτρα ἐλέγχου στὴν πρωτεύουσα, γιἀ τὸν φόβο ἐπεισοδίων∙ οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τὸ Βερολίνο πρῶτο, στηρίζουν τὴν ἀποκλιμάκωση τὸ ταχύτερο δυνατό.