Ἐκστρατεία ἐνισχύσεως εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς

Σὲ ἐκστρατεία ἐνισχύσεως τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν ἐπιδίδονται ὅλοι οἱ ἡγέτες τῆς γηραιᾶς ἠπείρου, ὡς ἀπάντηση στὴν προπαγάνδα τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν καὶ στὴν ἄνοδο τῆς ἀκροδεξιᾶς∙ ἡ σημερινὴ γαλλογερμανικὴ διάσκεψη κορυφῆς ἀποβλέπει στὴν προβολὴ τῆς ἑνότητος τῶν δύο μεγάλων τῆς Εὐρωζώνης καὶ ἐπίδειξη πυγμῆς ἐναντίον ὅσων δροῦν στὰ παρασκήνια, ἐκμεταλλευόμενοι παροδικὰ περιστατικά, ὅπως τὴν Οὐκρανία. Ἄλλωστε ἡ πρόσκληση τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν στὸν ἑορτασμὸ τῆς ἑβδομηκοστῆς ἐπετείου τῆς Νορμανδίας ἀποβλέπει στὴν ἄρση τῶν διαφορῶν∙ μᾶλλον παρενέβη ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ στὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, «ἔξοδος ἀπ’ τὴν Εὐρώπη σημαίνει ἔξοδο ἀπ’ τὴν ἱστορία». Οἱ Μάρτιν Σοὺλτζ καὶ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ κατήγγειλαν μαζὶ τὰ φαινόμενα λαϊκισμοῦ, ποὺ ἀποβλέπουν στὴν ὑπονόμευση τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνοποιήσεως καὶ σὲ νέο πολυτεμαχισμὸ τῆς Εὐρώπης.