Ἐγγύηση γιὰ τὴν εὐημερία

Τὴν ἐγγύηση γιὰ τὴν εὐημερία τῆς χώρας ἀποτελεῖ ἡ Νέα Δημοκρατία, τόνισε ὁ πρωθυπουργὸς στὴν ὁμιλία του στὴν Κοινοβουλευτική του Ὁμάδα, καὶ ἐξέφρασε τὴν ἀπόλυτη πίστη του, λέγοντας «εἶμαι σίγουρος», γιὰ τὴν πορεία∙ τὸ κλίμα ἦταν ἐνθουσιῶδες μεταξὺ τῶν βουλευτῶν, ποὺ ἀναγνώρισε ὡς τοὺς πυλῶνες τῆς εὐημερίας. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐξαπέλυσε σκληρὴ ἐπίθεση κατὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι ὑποθάλπει τὴν τρομοκρατία, μὲ πολλὰ στελέχη του μὲ ἀνοχὴ ἀπέναντί της, ἐνῶ ὑποψήφιοι εὐρωβουλευτές του ἔχουν διατυπώσει ἐνδοτικὲς θέσεις γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα καὶ δὲν τοὺς ἔχει ἀποδοκιμάσει∙ οἱ ἐκλογὲς εἶναι κρίσιμες, διότι διακυβεύονται οἱ ἐπιτυχίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅπως τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, ἡ ἔξοδος στὶς ἀγορὲς καὶ ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιδιώκει τὴν ἐπιστροφὴ στὶς μαῦρες μέρες τῆς κρίσεως καὶ τῆς ἀπογνώσεως τοῦ κόσμου, δείχνει ὅτι θέλει τὴν ἐπάνοδο στὰ μνημόνια καὶ στὴν κατάθλιψη.