Ἐθνικὴ ταυτότης, γλῶσσα

Τὸν ὁρισμὸ ἀπ’ τὸ Σὐνταγμα τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος καὶ τῆς γλώσσης ἔθεσε μέσα στὶς προτεραιότητές του ὁ πρωθυπουργός, κατὰ τὴν παρουσίαση τῶν πρτάσεών του γιὰ ἀναθεώρηση τοῦ καταστατικοῦ χάρτου τῆς χώρας∙ τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἔχει γίνει πλήρης διαστρέβλωση τῶν ἐννοιῶν αὐτῶν γιὰ πολλοὺς λόγους∙ ἡ ὑπονομευτικὴ τῆς ἑλληνικῆς μας ταυτότητος πρποπαγάνδα εἶχε κατακλύσει τὶς εὐαίσθητες περισσότερο περιοχές, ἀπ’ τὴν Θράκη μέχει τὴν Μακεδονία καὶ τὴν Ἤπειρο, ὅπως τὰ εἴδαμε τελευταῖα μὲ κάποιους ὑποψήφιους εὐρωβουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὶς διακηρύξεις τους γιὰ τὴν «τουρκικὴ» μειονότητα καὶ ὑπὲρ τῆς σκοπιανῆς προπαγάνδας. Ἀκομη χειρότερη εἶναι ἡ ὑπονόμευση στὴν γλῶσσα, μὲ τὴν δῆθεν δημοτικὴ τῶν ἐξ Ἀμερικῆς ἐργαστηρίων στὴν ἀποκορύφρωσή της.