Δουλικώτατη δημοσιογραφία

Ἡ παραχώρηση τῆς αἴθουσας τῆς ΕΣΗΕΑ, γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ τρομοκράτου, δείχνει τὸ πόσο δουλικὴ ἔχει καταντήσει ἡ πλειοψηφία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ἑνώσεως σὲ ξένες ἐπεμβάσεις∙ ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη μὲ ὁριακὴ πλειοψηφία, ἐνῶ διαφωνοῦσε καὶ ἡ πρόεδρος, ἀλλὰ τὰ προσκείμενα στὴν Κουμουνδούδου μέλη ἐπέμειναν καὶ ἐξασφάλισαν τὴν ἀπόφαση. Τὸ ἔγκλημα τῆς ἀνθρωποκτονίας εἶναι τὸ χειρότερο στὴν κοινωνία, κι ὅταν μάλιστα διαπράττεται κατὰ ἀθώων, τότε εἶναι τρισχειρότερο∙ καμμία ἰδεολογία δὲν μπορεῖ νὰ τὸ δικαιολογήσει, οὔτε ἡ πιὸ ὁλοκληρωτική. Ὅταν δίδεται τὸ βῆμα τῆς δημοσιότητος στοὺς ἐγκληματίες, τότε δὲν εἶναι δημοκρατικὴ διαδικασία αὐτή, ἀλλὰ προσχώρηση στὶς ἀντιλήψεις τους. «Ἐν τῷ αὐτῷ τὰ ἐνάντια», ἔλεγαν στὴν ἄμεση δημοκρατία.