Κοπεγχάγης συγκρούσεις

Οἱ συγκρούσεις στὸ κέντρο τῆς Κοπεγχάγης, μεταξὺ ἀκροδεξιῶν καὶ ἀριστεριστῶν, μετέτρεψαν τὴν δανέζικη πρωτεύουσα σὲ πεδίο μάχης∙ οἱ ἀκροδεξιοὶ διαμαρτύρονταν, γιὰ τὴν ἀνέγερση ἰσλαμικοῦ τεμένους στὴν πόλη καὶ οἱ ἀριστεριστὲς τοὺς ἀντεπετέθηκαν, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ πανδαιμόνιο, καὶ μάλιστα λίγες ὧρες πρὶν ἀρχίσει ὁ τελικὸς τῆς Γιουροβίζιον. Ἡ ἀπόκλιση πρὸς τὰ ἄκρα εἶναι ἐμφανέστατη σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἀκόμη καὶ στὶς σκανδιναβικές, μὲ τὸ ὑψηλὸ βιοτικό τους ἐπίπεδο, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπεροψία καὶ μέθη τῶν ἡγετῶν τους∙ ἦταν πάντοτε πρῶτοι στὶς ἐπικρίσεις τους κατὰ τῶν νοτίων χωρῶν, ὅταν παρουσιάζονταν παρόμοια ἀκραῖα φαινόμενα. Ἐναντίον τῆς χώρας μας ἦταν περισσότερο ἐπικριτικοὶ τὰ τελευταῖα χρόνια, παρὰ τὴν στήριξή μας στὴν δικτατορία.