Ρωσία, στροφὴ πρὸς Ἀσία

Ἡ οὐκρανικὴ κρίση καὶ ἡ ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων Δύσεως καὶ Ρωσίας ἔχει ὁδηγήσει ὑποχρεωτικὰ τὴν Μόσχα στὴν ἐνίσχυση τῶν οἰκονομικῶν της δεσμῶν μὲ τὴν Ἀσία∙ ἡ ἐπιβολὴ κυρώσεων ἐναντίον πολλῶν Ρώσων καὶ ἡ ἀπειλὴ διευρύνσεώς τους ὑποχρέωσε στὴν λήψη προστατευτικῶν μέτρων ἀπ’ τὴν Ρωσία. Ἔτσι, οἱ πολλοὶ ὀλιγάρχες της μετέφεραν τὶς καταθέσεις τους, ἑκατοντάδων δις δολλαρίων, ἀπ’ τὸ Σίτυ ὅπου εἶχαν τοποθετηθεῖ οἱ περισσότερες, στὶς ἀγορὲς τῆς Ἀσίας, ἐνῶ καὶ ἡ ρωσικὴ κυβέρνηση ἐκδίδει πλέον τὰ ὁμόλογά της στὸ Χὸνγκ Κὸνγκ καὶ τὶς ἄλλες ἀνατολικὲς κεφαλαιαγορές∙ πολλοὶ οἰκονομικοὶ παράγοντες κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, διότι φοβοῦνται, ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει προηγούμενο, ὁπότε θὰ γενικευθεῖ ἡ διαρροή. Οἱ Γερμανοὶ ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὸν κίνδυνο καὶ εἶναι πολὺ πιὸ ἐλαστικοὶ στὶς κινήσεις τους, ἐνῶ καὶ οἱ ἐπαφὲς τοῦ Γκέχαρντ Σραῖντερ μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν συντείνει στὴνκατεύθυνση αὐτή.