Οὐκρανία καὶ δημοψήφισμα

Τὸ δημοψήφισμα στὶς ἐπαρχίες Ντόνετσκ καὶ Λουγκὰνσκ τῆς Οὐκρανίας ἔδωσαν ποσοστὸ 90% ὑπὲρ τῆς αὐτονομίας, μὲ παρόμοια συμμετοχή∙ ἡ Μόσχα χαιρέτησε τὀ ἀποτέλεσμα καὶ ζήτησε τὴν ἄμεση διεξαγωγὴ διαλόγου μὲ τὸν Κίεβο, ἀλλὰ καὶ αὐτοσυγκράτηση ἀπ’ τὴν μεταβατικὴ κυβέρνηση, ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐπιμένει στὴν ἀνάγκη ἀποκλιμακώσεως τῆς ἐντάσεως καὶ διεξαγωγῆς τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν κάτω ἀπὸ ὁμαλὲς συνθῆκες. Ἡ ἔνταση ἐκτονώθηκε κάπως, ἂν καὶ οἱ οὐκρανικὲς δυνάμεις παραμένουν στὶς περιοχές, ἀλλὰ τὸ Κίεβο δὲν ἀπάντησε ἀκόμη στὶς γαλλογερμανικὲς προτάσεις γιὰ ἀποκατάσταση τῆς ὁμαλότητος∙ ἡ ἀνησυχία προέρχεται ἀπ’ τὴν ἀνοχὴς τῆς μεταβατικῆς κυβερνήσεως πρὸς τὸν δεξιὸ τομέα, τοῦ ὁποίου φαίνεται ὅτι εἶναι ὑποχείρια, ἐνῶ γερμανικὰ δημοσιεύματα ἀναφέρουν ὅτι τουλάχιστον τετρακόσιοι Ἀμερικανοὶ μισθοφόροι ἔχουν ἐπανδρώσει τὶς κυβερνητικὲς στρατιωτικὲς δυνάμεις καὶ διευθύνουν τὶς ἐπιχειρήσεις κατὰ τῶν αὐτονομιστῶν. Ἡ συνεργασία τους μὲ τὸν δεξιὸ τομέα, ἀποτελεῖ τὸ κύριο ἀντικείμενο διαφωνίας στὴν Οὐκρανία.