Κάμερον καὶ δημοψήφισμα

Τὴν πρόταση γιὰ διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος γιὰ παραμονὴ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τὸ 2017, καὶ ἐφ’ ὅσον κερδίσει τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2015, ἐπανέλαβε ὁ Ἄγγλος πρωθυπουργός, σὲ μιὰ προσπάθεια ἀνακτήσεως τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν συμπατριωτῶν του∙ ὁ Νταίβηντ Κάμερον βλέπει τὶς δημοσκοπήσεις νὰ φερουν τὸ Συντηρητικὸ κόμμα στὴν τρίτη θέση, μετὰ τοὺς Ἐργατικοὺς καὶ τοὺς Ἐθνικιστές, ὁπότε ἀπευθύνεται στὸν ἀντιερυωπαϊκὸ αἴσθημα τῶν Βρεταννῶν, μὲ τὴν ὑπόσχεση ὅτι, θὰ ταχθεῖ κατὰ τῆς συμμετοχῆς, ἐὰν δὲν πάρει ἐπαρκεῖς παραχωρήσεις ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους. Τὸ ἐπιχείρημα φαίνεται ἕωλο, διότι οἱ Βρυξέλλες ἔχουν ἀποκλείσει τὴν πιθανότητα παραχωρήσεων, ἐπειδὴ αὐτὸ θεωρεῖται κακὸ προηγούμενο∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν ἔχει πολλὲς πιθανότητες κερδίσειν τὶς ἐκλογές, ἐνῶ προηγεῖται τὸ δημοψήφισμα γιὰ ἀνεξαρτησία τῆς Σκωτίας, ὡς κόλαφος γιὰ τὸ Λονδίνο.