Ἀπαγωγὴ κοριτσιῶν Νιγηρίας

Ἡ ἀπαγωγὴ τῶν διακοσίων κοριστιῶν τῆς Νιγηρίας ἀπ’ τὴν ἰσλαμικὴ ὀργάνωση Μπόκο Χαρὰμ ἔχει προκαλέσει τὴν κατακραυγὴ τῆς διεθνοῦς κοινότητος∙ τὰ κορίτσια ἔχουν μεταφερθεῖ στὴν ἔρημο καὶ μόνο δέκα μπόρεσαν νὰ διαφύγουν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στοὺς δικούς τους. Ἤδη ἀμερικανικὲς καὶ γαλλικὲς μηστικὲς ὑπηρεσίες, μὲ τὴν βοήθεια δορυφόρων τους, ἔχουν σπεύσει νὰ συνδράμουν τὶς νιγηριανὲς ἀρχὲς γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν κοριτσιῶν∙ τὸ πρόβλημα μὲ τὶς ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις εἶναι ὀξύτατο στὴν περιοχὴ τῆς Σαχάρας, διότι δροῦν ἀνεξέλεγκτα καὶ οἱ τοπικὲς κυβερνήσεις δείχνουν ὅτι δὲν ἔχουν τὶς δυνάμεις νὰ τὶς ἀντιμετωπίσουν, ἐνῶ καὶ ἡ διεθνὴς βοήθεια εἶναι ἐλάχιστη. Οἱ πρώην ἀποικιακὲς χῶρες δὲν ἐμφανίζονται καὶ πολὺ πρόθυμες, ἂν καὶ ἡ Γαλλία ἔχει παρέμβει στὸ Μαλὶ καὶ στὴν Κεντρικὴ Ἀφρική.