Προεκλογικὲς ἐκπλήξεις

Οἱ ἐκπλήξεις στὸν προεκλογικὸ ἀγῶνα ἔρχονται ἀπ’ τὸ ἐξωτερικό, ὅπου περιοδεύει ὁ Ναπολεοντίσκος∙ στὴ συνάντησή του μὲ τὴν Βαλεντίνα Μαντβένκο στὴ Μόσχα, πέραν τῶν ὅσων ἐξαπέλυσε κατὰ τῆς κυβερνήσεως ἐνώπιόν της, τὴν κατήγγειλε ὅτι ἀναγνώρισε τὴν κυβέρνηση τῆς Οὐκρανίας. Συνελήφθη καὶ πάλιν κλέπτων ὀπώρας, διότι τὴν ἔχουν ἀναγνωρίσει ὅλες οἱ χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ ἡ Ρωσία. Ἡ ἔμπειρη πρόεδρος τῆς Ἄνω Δούμα χαμογελοῦσε εἰρωνικά∙ στὸ ἐσωτερικὸ ἡ ὑπόθεση μὲ τὸν ἀναγκαστικὸ δανεισμὸ ἀπ’ τὸ κόσμο ἔχει συνέχεια καἰ τρέφει τὴν διαπλοκὴ καὶ τὴν κοινὴ γνώμη. Εὐχάριστο θέμα, διότι καλύτερη δυσφήμηση τῆς Κουμουνδούρου δύσκολα ἔβρισκαν οἱ ἀντίπαλοί της∙ ὁ ἀνταγωνισμὸς παραμένει σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα, ὁπότε εὐκολώτερα ὁ κόσμος ἀξιολογεῖ τὰ ἐπιχειρήματα ἑκάστης πλευρᾶς καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τους στὴν ζωή του. Ἡ διασφάλιση τῆς σταθερότητος καὶ ἡ ὁμαλὴ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὰ μνημόνια εἶναι τὸ κύριο μέλημα.