Εὐρώπη, ἀμφιθυμικὴ στάση

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐπέλεξε τὴν ἀμφιθυμικὴ στάση ἀπέναντι στὴν οὐκρανικὴ κρίση καὶ ὑφίσταται τὶς συνέπειες∙ ἀποδέχθηκε ὡς σύνολο, γιατὶ μερικοὶ μάλιστα τὴν εὐλόγησαν, τὴν ὑπονομευτικὴ δράση τῶν ἀκροδεξιῶν ὁμάδων στὸ Κίεβο καὶ τὴν παρέμβαση ξένων πρακτόρων, ἐνῶ καὶ ὑπουργοί της παρήλασαν ἀπ’ τὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας, χαρακτηρίζοντας ὡς ἐπανάσταση τοὺς δεκάδες νεκρούς, ἐνῶ ἀρνούνται ἀναγνωρίσαι τὴν ἐξέγερση τῶν Ρωσόφωνων τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν∙ ἀκόμη καὶ τὸν ἀφοπλισμὸ ὅλων τῶν ἐνόπλων, ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ ΟΑΣΕ, τὸν ζητάει ἡ Γερμανία κυρίως καὶ ἡ Γαλλία, μὲ μερικὲς ἄλλες χῶρες. Ἡ ἀπόφαση γιὰ κυρώσεις καὶ ἐναντίον ἐπιχειρήσεων τῆς Κριμαίας εἶναι χωρὶς ἀντίκρυσμα, διότι πλήττονται περισσότερο τὰ εὐρωπαϊκὰ συμφέροντα παρὰ τὰ ρωσικά∙ ἡ Μόσχα στρέφεται πλέον πρὸς τὴν Ἀσία, ὅπου ἐκδίδει τὰ κρατικά της ὁμόλογα, μὲ ἄμεσες τὶς συνέπειες στὸ Σίτυ, ἐνῶ μεγάλες δυτικὲς ἑταιρεῖες διαμαρτύρονται γιὰ τὶς ζημίες τους ἀπ΄ τὶς κυρώσεις.