Κίεβο, παρέμβαση Γερμανίας

Οὐσιαστικὴ παρέμβαση στὸ Κίεβο ἐπιχείρησε ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, μὲ σκοπὸ τὴν σύγκληση νέας διασκέψεως τῆς Γενεύης, γιὰ διάλογο μεταξὺ ὅλων τῶν πλευρῶν καὶ ὁμαλὴ διεξαγωγὴ τῶν ἐκλογῶν τὴν ἄλλη Κυριακή∙ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἀμφίβολο, διότι ὁ Φράνκ Βάλτερ Σταϊνμάγιερ θέτει δύο ὅρους, τὸν ἀφοπλισμὸ ὅλων τῶν ἐνόπλων καὶ τὴν ἔναρξη διαλόγου μὲ τοὺς Ρωσόφωνους γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Ἡ μεταβατικὴ κυβέρνηση ἀδυνατεῖ νὰ δεχθεῖ τοὺς ὅρους, διότι εἶναι ὐποχείρια τοῦ δεξιοῦ τομέως καὶ ἐπειδὴ διάλογος μὲ τοὺς Ρωσόφωνους σημαίνει ὁμοσπονδιακὴ δομὴ τῆς χώρας καὶ μείωση τῶν ἐξουσιῶν τῆς κεντρικῆς κυβερνήσεως∙ τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ἡ ἀποδυνάμωσή της, καθὼς οἱ ρωσοφώνες ἐπαρχίες εἶναι οἱ πλούσιες τῆς χώρας, ὁπότε ἀποκτώντας ἐξουσίες στὴν πράξη ὁδηγοῦνται στὴν αὐτονόμησή τους. Τὸ Βερολίνο γνωρίζει τὰ προβλήματα αὐτά, ἀλλὰ ἐξαντλεῖ τὰ περιθώρια τοῦ διαλόγου, διότι ἐπιδώκει τὴν ἁπάλυνση τῶν ἀντιρωσικῶν οἰκονομικῶν κυρώσεων.