Κίνα, νέοι σιδηρόδρομοι

Τὴν κατασκευὴ δύο νέων σιδηροδρομικῶν γραμμῶν προωθεῖ ἡ Κίνα∙ ἡ πρώτη στὴν Ἀφρική, μεταξὺ Μομπάσα καὶ Ναϊρόμπι στὴν Κένυα, μήκους 610 χιλιομετρων καὶ κόστους 2,8 δις δολλαρίων∙ ἡ συμφωνία ὑπεγράφη μεταξὺ τῶν δύο πρωθυπουργῶν, ἐνῶ προβλέπεται ἡ ἐπέκτασή του στὶς χῶρες τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς∙ τὴν δυναμικὴ παρουσία του στὴ μαύρη ἤπειρο ἐνισχύει τὸ Πεκῖνο. Ἡ δεύτερη εἶναι σχέδιο, γιὰ τὴν κατασκευὴ γραμμῆς γρήγορων τραίνων ἀπ’ τὸ Πεκῖνο μέχρι τὴν Καλιφόρνια, μέσω Σιβηρίας, Ἀλάσκας καὶ Καναδᾶ∙ τὸ μῆκος της σχεδιάζεται σὲ 13000 χιλιόμετρα, ὲνῶ θὰ διέρχεται μέσα ἀπὸ σήραγγα ἀπ’ τὸν Βερίγκειο πορθμό. Ἡ Κίνα προκαλεῖ μὲ τὴν πρότασή της τὴν Ρωσία καὶ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, γιὰ σιδηροδρομικὴ σύνδεση Ἀμερικῆς καὶ Ἀσίας∙ δείχνει ὅτι εἶναι ἱκανὴ γιὰ τολμηρὰ σχέδια.