Καταδίκη τοῦ Ἐχοὺντ Ὄλμερτ

Ὁ πρώην πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραήλ, Ἐχοὺντ Ὄλμερτ, καταδικάσθηκε σὲ ἕξι χρόνια κάθειρξη, γιὰ ἀπάτη εἰς βάρος τοῦ δημοσίου καὶ παράνομο πλουτισμό∙ ὁ πολιτικὸς ἀποδείχθηκε στὴν ἀκροαματικὴ διαδικασία ὅτι εἶχε μεθοδεύσει τὴν κατασκευὴ τῆς νέας συνοικίας τῆς Ἱερουσαλήμ, ὡς οἰκονομικοῦ κέντρου, καὶ εἶχε ἀποσπάσει μεγάλες προμήθειες ἀπ’ τοὺς ἐργολάβους. Τὸ σχέδιο εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ ὅταν ἦταν δήμαρχος τῆς πόλεως καὶ συνεχίσθηκε μὲ τὴν ἀνάδειξή του στὴν πρωθυπουργία∙ ἡ δικαιοσύνη ὅμως ἔκανε τὸν ἔλεγχο ἀμερόληπτη καὶ τόσα χρόνια μετὰ ἐξέδωσε τὴν ἀπόφασή της. Πρόκειται γιὰ τὸν δεύτερο ὑψηλὰ ἱστάμενο πολιτικὸ ποὺ καταδικάζεται γιὰ χρηματισμὸ στὸ Ἰσραήλ, μετὰ τὸν προηγούμενο πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. Ἡ δικαιοσύνη ἐπιτέλεσε τὸ καθῆκον της.