Κυρώσεις, ἀντίμετρα Ρώσων

Σὲ άντίμετρα, πρὸς τὶς ἀμερικανικὲς κυρώσεις, ἑτοιμάζονται οἱ Ρῶσοι, μὲ πρῶτον τομέα τὶς διαστημικὲς πτήσεις καὶ τὴν χρήση τοῦ διεθνοῦς διαστημικοῦ σταθμοῦ∙ ὁ ἀναπληρωτῆς πρωθυπουργός, Δημήτριος Ρογκοζίν, δήλωσε, ὅτι σχεδιάζεται ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ διαστημικοῦ σταθμοῦ, μὲ τὶς ἀλλαγὲς στὴν χρηματοδότησή του καὶ στὶς ἀποστολὲς σὲ αὐτόν. Μόνο ἡ Ρωσία ἐξυπηρετεῖ τὸν σταθμό, μὲ τὶς πτήσεις τοῦ πυραύλου Σογιούζ, γιὰ ὅλα τὰ πληρώματα καὶ γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ἔργων συντηρήσεώς του∙ ἐὰν σταματήσει, οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα ἀντικαταστάεώς των, διότι ἔχουν διακόψει τὶς πτήσεις τῶν πυραύλων τους καὶ προγραμματίζεται ἡ ἐπανάληψή τους τὸ 2017 τὸ νωρίτερο, ἐνῶ καὶ οἱ πτήσεις τοῦ ἰδιώτου εἶναι ἀκόμη σὲ δοκιμαστικὸ στάδιο. Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη σοβαρὴ ἀπειλὴ τῆς Μόσχας, ἐνῶ ἀπαγόρευσε καὶ τὴν ἐξαγωγὴ στὴν Ἀμερικὴ τοῦ σύγχρονου στρατιωτικοῦ πυραύλου της∙ ἡ διακοπὴ τῶν πτήσεων γιὰ τὸ Ἀφγανιστὰν ἴσως ἀκολουθεῖ.