Οὐκρανία, ἀφελὴς διάλογος

Σὲ διάλογο μὲ τοὺς κυβερνῆτες τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν ἐπιδίδεται τὸ Κίεβο, ἀλλὰ ἐλάχιστα πείθει, ἐπειδὴ ὅλοι τους εἶναι διορισμένοι ἀπ’ τὴν μεταβατικὴ κυβέρνηση, ἐνῶ ἀρνοῦνται τὴν συμμετοχὴ καὶ τὸν χαρακτηρίζουν κοροϊδία οἱ Ρωσόφωνοι∙ ἡ Μόσχα ζήτησε εἰλικρινῆ διάλογο, ἀλλὰ καὶ κατήγγειλε στὸν ΟΗΕ τὴν χρησιμοποίηση ἑλικοπτέρου του ἀπ’ τὶς κυβερνητικὲς δυνάμεις γιὰ ἐπιθέσεις κατὰ τῶν Ρωσόφωνων. Τὸ πρόβλημα περιπλέκεται, ἐπειδὴ οἱ Γερμανοὶ ζητοῦν διάλογο μὲ τοὺς Ρωσόφωνους καὶ ἐπανάληψη τῆς διασκέψεως τῆς Γενεύης, ὁ ΟΗΕ ἀπάντησε, ὅτι θὰ διερευνήσει τὶς καταγγελίες, ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοὶ χαμηλώνουν τοὺς τὀνους μετὰ τὶς ρωσικὲς ἀπειλές, γιὰ διακοπὴ τῆς συνεργασίας στὸ διάστημα καὶ στὸν στρατιωτικὸ τομέα, ἐννοώντας τὴν ἐπικοινωνία τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ μὲ τὶς μονάδες του στὸ Ἀφγανιστάν∙ στὸ Ντόνετσκ καὶ Λουγκὰνσκ προετοιμάζονται γιὰ τὴν ἵδρυση τακτικοῦ στρατοῦ, ἐνῶ ἀπάντησαν μὲ ἀντεπίθεση σὲ κυβερνητικὴ μονάδα καὶ σκότωσαν ἑπτὰ στρατιῶτες, τραυματίζοντας πολλοὺς ἄλλους.