Συνέχεια παραφιλολογίας

Ἡ παραφιλολογία, γιὰ τὰ γεγονότα τοῦ τέλους τοῦ 2011 καὶ τὴν ἀποχώρηση τῶν πρωθυπουργῶν τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἰταλίας, συνεχίζεται∙ ἡ ἀγγλικὴ ναυαρχίδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς ἀπειλεῖ μὲ νέες ἀποκαλύψεις, μᾶλλον τῆς ἴδιας πιστότητος μὲ τὶς προηγούμενες. Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος, πρὸς τιμὴν του, δήλωσε, ὅτ θὰ μιλήσει γιὰ τὰ γεγονότα στὴ κατάλληλη στιγμή∙ ταυτοχρόνως κυκλοφόρησαν πληροφορίες, ὅτι σὲ βιβλίο του ὁ τότε Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἀναφέρει, ὅτι ὁ Βολφγκάνγκ Σώυμπλε τοῦ εἶχε ἀποκαλύψει σχέδιο ἀποπομπῆς τῆς χώρας μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Καθόλου σοβαρὰ πράγματα∙ αἰφνιδίως ἡ ἐφημερίδα, ποὺ εἶχε πρωτοστατήσει στὴν προπαγάνδα γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης, θυμᾶται τὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς∙ κάτι ἄλλο συμβαίνει, ἀποτυγχάνει τὸ σχέδιό τους στὴν Οὐκρανία καὶ ἑτοιμάζουν τὴν ἀντεπίθεση.