Ἀνταρκτική, τήξη παγετώνων

Ἡ τήξη τῶν παγετώνων τῆς Δυτικῆς Ἀνταρκτικῆς ἔχει προσλάβει ἀνεπανόρθωτες διαστάσεις δείχνουν οἱ μακροχρόνιες μετεωρολογικὲς παρατηρήσεις∙ ὁλόκληρο τὸ σώστημα τῶν παγετώνων τοῦ νοτίου πόλου κινδυνεύει ἀπὸ τὴν σταδιακὴ ἀπορρύθμισή του, μὲ ἀνυπολόγιστες τὶς ἐπιπτώσεις στὸ κλίμα τῆς ὑδρογείου. Οἱ ἐκπομπὲς διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος καὶ τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου εἶναι ἡ κύρια αἰτία, ἀλλὰ τὸ χειρότερο εἶναι οἱ ἐπιδράσεις του στοὺς ἄλλους παγετῶνες τῶν Ἰμαλαΐων καὶ τῆς Ἀρκτικῆς∙ οἱ μετεωρολόγοι κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, άλλὰ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν φαίνεται νὰ ἀλλάζουν στάση, ὅταν καὶ στὴν χώρα τους οἱ καταστροφὲς ἀπ’ τὰ φυσικὰ φαινόμενα πολλαπλασιάζονται μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό, ὅπως εἶναι οἱ ἀνεμοστρόβιλοι στὶς μεσοδυτικὲς πολιτεῖες καὶ οἱ ἀκραῖες πολικὲς θερμοκρασίες, ἐξ αἰτίας τῆς διαταράξεως τῶν πολικῶν κυκλικῶν ἀνέμων.