Ἀγκέλα Μέρκελ, σεβασμὸς τῆς Ἁγίας Σοφίας

Τὴν ἀνάγκη τοῦ σεβασμοῦ τοῦ χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἁγίας Σοφίας ὑποστήριξε ἡ Ἀγκελα Μέρκελ, κατὰ τὴν συνάντησή της μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ πατριάρχη∙ ἡ καγκελάριος δέχθηκε τὸν κ.κ. Βαρθολομαῖο στὴν καγκελαρία καὶ ὑπογράμμισε ὅτι ἡ Ἁγία Σοφία εἶναι ἕνας ἀπ΄ τοὺς πρώτους ἱεροὺς ναοὺς τῆς χριστιανοσύνης καὶ δὲν νοεῖται ἡ μετατροπή της σὲ τέμενος ἄλλης θρησκείας. Ὁ Οἰκουμενικὸς πατριάρχης ἔγινε δεκτὸς καὶ ἀπ’ τὸν πρόδερο τῆς Μπούντεστανγκ καὶ εἶχε συνάντηση μὲ τὸν ὑπουργὸς Παιδείας, συνοδευόμενος ἀπ’ τὸν Μητροπολίτη Γερμανίας τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας∙ ἡ ἐπίσκεψη θεωρεῖται σημαντικὸ βῆμα γιὰ τὴν στήριξη τοῦ πατριαρχείου ἀπέναντι στὶς πιέσεις τῆς Ἄγκυρας εἰς βάρος του καὶ τὶς μεθοδεύσεις του γιὰ μετατροπὴ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ σὲ τζαμί. Μὲ βαρύτητα ἡ παρέμβασή της.