Εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμὸς

Ὁ εὐρωπαϊκὸς προσανατολισμὸς τῆς χώρας μας διευρύνεται καὶ σταδιακὰ ἐγκαταλείπεται ἡ ἀντιευρωπαϊκὴ ὑστερία ἀπ’ τὶς πολιτικές μας παρατάξεις, μὲ τὴν ἐξαίρεση κάποιων μικρῶν κομμάτων∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς βρῆκε τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς πολιτικῆς του ἀπ’ τὸ θερμὸ ἀκροατήριο στὴ Θεσσαλονίκη, μὲ τὴν ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως καὶ τὴν ἀνάκαμψη δεδομένη πλέον, ἀλλὰ καὶ τὴν προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων. Ὁ ἀντιευρωπαϊσμὸς στὴν χώρα μας ἔχει ὑποχωρήσει αἰσθητά, καθὼς ἡ τεράστια πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ βλέπει ὡς ἐγγύηση τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὰ μνημόνια τὴν παραμονή μας στὴν Εὐρωζώνη∙ σημαντικὸ βῆμα εἶναι ἡ στάση τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στὴν εὐρωπαϊκὴ τηλεμαχία ὡς θερμοῦ εὐρωπαϊστοῦ, παρὰ τὶς κάποιες κορῶνες, μᾶλλον μὲ ἀποδέκτες τὴν ἀριστερὰ πτέρυγα τοῦ κόμματός του. Γιὰ τὴν μεθαυριανὴ ψῆφο τὰ πράγματα ἔχουν πάρει τὸν δρόμο τους, μὲ κύριο κριτήριο τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐπανακυλίσεως καὶ πάλι στὸν ἐφιάλτη τῆς περασμένης τετραετίας.