Κινεζικὲς ταινίες Κυκλάδων

Σὲ δεκατρία κανάλια τῆς κινεζικῆς τηλεόρασης προβάλλονται ταινίες ἀπ’ τὶς Κυκλάδες καὶ παρουσιάζουν πολὺ ὑψηλὴ θεαματικότητα στὴν πολυπληθῆ χώρα∙ οἱ σκηνὲ ς ἔχουν γυρισθεῖ, στὴν Μύκονο καὶ Δῆλο, στὴν Πάρο, στὴν Μῆλο καὶ στὴν Σαντορίνη. Οἱ Κινέζοι ἔχουν ἐντυπωσιασθεῖ ἀπ’ τὰ μοναδικὰ τοπία, τὸν συνδυασμὸ τοῦ ἤλιου, τῆς θάλασσας, τῶν ἀκτῶν καὶ τῶν ἀμμουδιῶν, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τὴν ἐναλλαγή τους μὲ τὶς ἀρχαιότητες καὶ τὴν ἱστορία∙ εἶναι ὑπερήφανοι οἱ Κινέζοι γιὰ τὴν μακρὰ ἱστορία τους, ἀλλὰ τιμοῦν καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ γιὰ τὴν δική μας. Εἴμαστε ὁ μόνος πολιτισμὸς τὸν ὁποῖο ἀναγνωρίζουν ὡς ἰσάξιο μὲ τὸν δικό τους∙ ἤδη φέτος αὐξάνεται κατακόρυφα ὁ ἀριθμὸς τῶν Κινέζων τουριστῶν.