Ἀμήχανος ὁ Ναπολεοντίσκος

Ἀμήχανος καὶ διστακτικὸς ἐμφανίσθηκε ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν τηλεοπτική του συνέντευξη, χωρὶς ἴχνος αὐτοπεποιθήσεως καὶ ἐπάρσεως∙ ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα ὅτι οἱ εὐρωεκλογὲς θὰ ἀποτελέσουν τὴν ἀπαρχὴ πολιτικῶν ἐξελίξεων μέσα στὸ Θέρος καὶ τὴν ἄνοδό του στὴν ἐξουσία, ἀλλὰ χαλαρὰ καὶ ἄτονα. Ὅταν ρωτήθηκε, ἐὰν θὰ κερδίσει ποσοστὸ μεγαλύτερο ἀπ’ τὶς τελευταῖες ἐκλογές, ἀπάντησε, «ὅσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερα»∙ δηλαδή, ἀναμένει μικρότερο ποσοστό, κάτι ποὺ θεωροῦν βέβαιο στὴν Κουμουνδούρου οἱ ἀντίπαλοί του καὶ ἀκονίζουν τὰ μαχαίρια. Φαίνεται καθαρὰ ἡ ἀμφιβολία του γιὰ τὴν νίκη, ἐνῶ ἀποφεύγει τὸν διθυραμβικὸ τόνο γιὰ σύντομες πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ τὶς ἔχει ἐξαγγείλει τόσες φορὲς στὴν διετία, κάθε τρίμηνο ἔπεφτε ἡ κυβέρνηση! ὁπότε κρατάει κάποιες ἐπιφυλάξεις πλέον.