Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ πτώση στὴν Σαγκάη, ἐξ αἰτίας τῶν ἀντικινεζικῶν διαδηλώσεων στὸ Βιετνάμ∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3661 δολλάρια καὶ 139,2450 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,32, ἐνῶ βλτιώθηκε ἐλαφρὰ ὁ χρυσός, 1303,75. Οἱ ἀντικινεζικὲς διαδηλώσεις στὸ Βιετνάμ, μὲ νεκροὺς ἀκόμη καὶ Κινέζους καὶ τὴν πυρπόληση πολλῶν κειναζικῶν ἐργοστσίων μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ μία μεγάλη χαλυβουργία συμφερόντων τῆς Ταϊβάν, ἔχει προκαλέσει ἀνησυχία στὶς ἀγορές, ἂν καὶ ἡ βιετναμικὴ κυβέρνηση ἔσπευσε νὰ δώσει διαβεβαιώσεις στὸ Πεκῖνο, γιὰ προστασία τῆς ζωῆς καὶ τῶν συμφερόντων τῶν Κινέζων στὴν χώρα της∙ τὰ ἐπεισόδια θεωροῦνται ἐνδεικτικὰ τῆς ἐκρηκτικῆς καταστάσεως σὲ πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες, μὲ τὴν ἄτακτη εἰσβολὴ τῶν καπιταλιστικῶν οἰκονομικῶν προτύπων. Στὴν Δύση, ἡ διάσταση Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν γιὰ τὴν οὐκρανικὴ κρίση φαίνεται ὅτι διερύνεται ἀρκετά∙ ἡ ἀμερικανικὴ προπαγάνδα καλλιεργεῖ κλίμα ψυχροῦ πολέμου, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι τηροῦν ἀποστάσεις ἀσφαλείας.