Τουρκία, ἑκατόμβη ὀρυχείου

Ἡ ἔκρηξη στὸ ἀνθρακορυχεῖο τῆς ἀρχαίας Μαγνησίας, στὴν πόλη Σόμα, προκάλεσε τὸν θάνατο 282 ἀνθρακούχων, ἐνῶ παραμένουν ἐγκλωβισμένοι 150 ἀκόμη, ἀλλὰ οἱ ἐλπίδες, στὰ δυὸ χιλιάδες μέτρα βάθος, γιὰ τὴν ἀνεύρεση τους ζωντανῶν εἶναι ἐλάχιστες∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἐπισκέφθηκε αὐθημερὸν τὸ ὀρυχεῖο καὶ κήρυξε στὴν χώρα τριήμερο πένθος, ἀλλὰ καὶ ἔγινε δεκτὸς μὲ ἔντονες ἀποδοκιμασίες καὶ φωνές, «παραιτήσου»∙ οἱ ἀντιδράσεις ἐπεκτάθηκαν μὲ διαδηλώσεις σὲ Κωνσταντινούπολη καὶ Ἄγκυρα, μὲ καθαρὰ ἀντικυβερνητικὰ συνθήματα. Ἡ εἰρωνεία τῆς ἱσορίας εἶναι ὅτι ἡ κυβέρνηση εἶχε χαρακτηρίσει τὸ ὀρυχεῖο ὡς τὸ ἀσφαλέστερο τῆς χώρας, ἐνῶ μεταξὺ τῶν θυμάτων περιλαμβάνονται καὶ ἔφηβοι δεκαπέντε ἐτῶν∙ ἡ κοινὴ γνώμη ἔχει ἐξαγριωθεῖ, διότι ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν εἶχαν τηρηθεῖ οὔτε τὰ διεθνῶς στοιχειώδη μέτρα ἀσφαλείας στὸ ὀρυχεῖο .