Ἀέρας γιὰ δεύτερη Κυριακὴ

Τὴν εἰκόνα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κερδισμένου τὴν πρώτη Κυριακὴ στὶς περιφερειακὲς ἐκλογές, ὥστε νὰ πάει μὲ ἄλλον ἀέρα στὴν δεύτερη, ἐπιχείρησαν νὰ περάσουν ἡ ἀτλαντικὴ καὶ ἡ ἐπιχώρια διαπλοκή, ἀλλὰ ἀποιδείχθηκε ἡ πλεκτάνη πολὺ γρήγορα∙ ὁ νικητὴς δὲν εἶναι ἡ Κουμουνδούρου, τὸ ἀντίθετο μάλιστα, εἶναι ἡ χαμένη πανελλαδικὰ παράταξη, διότι στὶς ὀκτὼ ἀπ’ τὶς δεκατρεῖς περιφέρειες δὲν μετέχει στὸν δεύτερο γύρο, ὅπως καὶ ἀπ’ τοὺς μεγάλους δήμους περνάει μόνο στὴν Ἀθήνα. Ἡ μάχη τὴν ἑπόμενη Κυριακὴ εἶναι σκληρή, διότι ἡ διαφορὰ τῶν δύο μονάδων δὲν εἶναι τίποτα καὶ εὔκολα ἀνατρέπεται∙ ἡ θριαμβολογία εἶναι πάντοτε κακός σύμβουλος, ὅταν μάλιστα συνοδεύεται ἀπ’ τὶς βρώμικες μεθοδεύσεις τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ὑπερατλαντικῶν κέντρων. Καταγράφονται αὐτὰ ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ βαθειὰ στὶς πολιτικὲς ἐκτιμήσεις του, διότι ἔχει πληρώσει πολὺ ἀκριβὰ τὶς πλεκτάνες αὐτὲς στὸ παρελθὸν καὶ πολὺ πιὸ ἀκριβὰ τὴν περασμένη τετραετία.