Ψῆφος δύο διαστάσεων στὶς περιφερειακὲς

Σὲ πόλεμο ἐντυπώσεων ἐξελίχθηκαν οἱ περιφερειακὲς ἐκλογές, μὲ τὸ παιχνίδι τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς εἰς βάρος τῆς χώρας μας καὶ μὲ σαφῆ παραμέληση τῶν οὐσιαστικῶν λόγων∙ ἡ προβολὴ τῶν exit polls, γιὰ μεγάλη νίκη τῆς Κουμουνδούρου στὴν Ἀττική, ἀποδείχθηκε μόνο πρώτη θέση μὲ σημαντικὰ χαμηλότερο ποσοστὸ ἀπὸ ἐκεῖνο τοῦ κόμματος στὶς βουλευτικὲς ἐκλογές∙ ἀντιθέτως ἦρθε δεύτερος ὁ Γαβριὴλ Σακελλαρίδης στὴν Ἀθήνα καὶ μάλιστα αἰσθητὰ ὑπολοιπόμενος τῆς προβαλλόμενης δυναμικῆς τοῦ κόμματος καὶ τῶν δημοσκοπικῶν χαλκεύσεων τῶν παρασκηνίων. Στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα ὁ ΣΥΡΙΖΑ καταβαραθρώθηκε, μόνο σὲ ἄλλες τρεῖς τέσσερες περιφέρειες περνάει στὸν δεύτερο γύρο -Ἰονίων νήσων, Στερεᾶς Ἑλλάδος, Ἠπείρου, Πελοποννήσου, μὲ παρασάγγας ἀπόσταση ἀπ’ τὸν πρῶτο τῆς Νέας Δημοκρατίας-, καὶ στὶς ὑπόλοιπες ἐννιὰ εἶναι χαμένος σὲ χαμηλὰ ποσοστὰ στὶς περισσότερες. Φυσικὰ εἶναι ἧττα τὸ ἀποτέλεσμα γιὰ τὴν Νέα Δημοκρατία στὴν Ἀττικὴ καὶ στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ αὐτὸ ἀντισταθμίζεται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπ’ τὴν σημαντικὴ ἄνοδό της στὴν ὑπόλοιπη χώρα, τόσο στὶς περιφέρειες ὅσο καὶ στοὺς δήμους.
Ἡ ψῆφος τῶν Ἑλλήνων κινήθηκε σὲ δύο ἄξονες, μὲ σαφῆ διάκριση μεταξύ τους∙ στὴν Ἀττική, μὲ τὴν μεγαλύτερη ἀνεργία καὶ τὰ δυσεπίλυτα κοινωνικὰ προβλήματα, ὁ ψηφοφόρος ἐξέφρασε τὴν δυσαρέσκειά του πρὸς τὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ δὲν μετέφρασε τὴν δυσαρέσκειά του αὐτὴ πρὸς τὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση, τὸ ἀντίθετο μάλιστα, ἁπλῶς ἀνέδειξε πρώτη τὴν ὑποψηφία της σὲ μία περιφέρεια. Ὅταν γίνει ἀξιολόγηση τῶν ἀποτελεσμάτων ὁλοκλήρου τῆς χώρας, τότε φαίνεται ὅτι ἡ Κουμουνδούρου ἔχει ὑποστεῖ συντριβή, ἀκόμη καὶ στὰ προπύργιά της, ὅπως στὴν Κρήτη καὶ στὴν Θεσσαλία καὶ στὴν Μακεδονία∙ τὸ παιχνίδι τῶν ἐντυπώσεων, ἀπ’ τὴν ἄποψη αὐτὴ ἔχει ἀποδειχθεῖ κατάφωρα, διότι αὐτὰ τὰ ἴδια κυκλώματα εἶχαν πρωταωνιστήσει στὴν καταστροφολογία τῆς τετραετίας καὶ στὴν ἀντιευρωπαϊκὴ ὑστερία. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι κάθε ἄλλο, παρὰ ἐνισχύσθηκε ὁ ΣΥΡΙΖΑ κι ἂν εἶναι μία παράταξη κερδισμένη ἀπ’ τὴν χθεσινὴ ψῆφο, αὐτὴ εἶναι ἡ Νέα Δημοκρατία, διότι αὔξησε τὰ ποσοστά της πανελλαδικά.