ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλος ἡττημένος

Ὁ μεγάλος ἡττημένος τῶν περιφερειακῶν ἐκλογῶν εἶναι ὁ ΣΥΡΙΖΑ, καθὼς συγκέντρωσαν μόλις τὸ 17-18% τῶν ψήφων οἱ ὑποψήφιοί του, ἢτοι 9% κάτω ἀπ’ τὸ ποσοστὸ τοῦ 2012∙ ἀντιθέτως ἡ Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε 26-27%, ἤτοι μόλις 3%, μένοντας στοὺς μεγάλους ἀντιπάλους. Ἡ ἐπιχειρήση παραπλανήσεως τῆς κοινῆς γνώμης μὲ τὴν μεθόδευση τῶν exit polls ἀπέτυχε παταγωδῶς καὶ οἱ ὀργανωτές τους ζητοῦν συγνώμην, γιὰ τὴν λανθασμένη πολιτικὴ εἰκόνα ποὺ δημιούργησαν. Μᾶς θυμίζουν τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ Διεθνοῦς Νομισματιμοῦ Ταμείου, ὡς μετανοοῦσαι Μαγδαληνές∙ ἕνα δὲν μᾶς ἐξηγοῦν, πῶς ἔγινε καὶ ἔβγαλαν τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα, ὅταν εἶναι γνωστό, ὅτι τὰ ἴδια πρόσωπα, ἐὰν ρωτηθοῦν μὲ διαφορὰ ὀλίγων λεπτῶν μόνο, ἔχουν διαφορὰ στὶς ἀπαντήσεις τους∙ ὁ κουρνιαχτὸς ὅμως κατασταλάζει καὶ στὴν κοινὴ γνώμη διαμορφώνεται ἡ σωστὴ εἰκόνα, ἐνῶ στὴν Κουμουνδούρου ἔχουν ἀρχίσει τὰ παρατράγουδα ὡς προέρτιο τοῦ τί θὰ ἀκολουθήσει. Ὑπομονή, λίγες μέρες μένουν.